Oferta

Usługi księgowe Wołomin

OBSŁUGA KSIĘGOWO – PODATKOWA

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów – rozliczanie ryczałtu
 • Prowadzenie Ewidencji VAT, w tym transakcje unijne oraz import / eksport
 • Prowadzenie Ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Na podstawie Ksiąg i Rejestrów wypełniamy oraz składamy w odpowiednich Urzędach wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS i PIP
 • Przygotowujemy raporty oraz analizy wg potrzeb Klienta
 • Opracowywanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowosci dostosowanych do profilu prowadzonej działalności
 • Możliwość przygotowywania wszelkiej dokumentacji księgowej i biznesowej w j. angielskim i/lub j. niemieckim

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

wołmin biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe Balance oferuje obsługę kadrowo płacową, w skład której wchodzi:

 • Pełna obsługa akt osobowych i teczek personalnych
 • Prowadzenie nadzoru nad ewidencją czasu pracy oraz pomoc w przygotowywaniu harmonogramów
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja jego wykorzystania
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do ZUS w razie wypłaty zasiłków
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Pełna obsługa umów o pracę i umów cywilno-prawnych (zleceń i o dzieło, kontraktów menadżerskich)
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • Reprezentowanie Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie naszego pełnomocnictwa

Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych Klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb

Dobra księgowa Wołomin

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA

dobra księgowa Wołomin
Księgowość Wołomin

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania, w skład której wchodzi:

 • Pozyskiwanie dotacji z Urzędu Pracy oraz PFRON
 • Pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej
 • Współpracujemy z firmami w zakresie pozyskania kredytów bankowych
usługi księgowe Wołomin

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa biznesowego, w skład której wchodzi:

 • Pomoc w zakresie wyboru optymalnej formy założenia działalności gospodarczej
 • Wielowymiarowe analizy i raporty dla kadry zarządzającej j.g.
 • Pomoc w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań w zakresie kadrowym
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno-fianansowych przedsiębiorstwa oraz pomoc w zarządzaniu płynnością
 • Wsparcie w organizacji w zarządzaniu kosztami i efektywnością
 • Wsparcie w organizacji w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu złożenia działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS
 • Zakładanie spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych i komandytowych
 Biuro rachunkowe Wołomin

DORADZTWO BIZNESOWE

Biuro Rachunkowe Balance Anna Więch
Międzyleś 5
05-326 Międzyleś